Donnerstag, 6. Juni 2013

PROJEKT ZIEL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE" Navštěva představitelů Berufliches Schulzentrum Annaberg-Buchholz v Nejdku - 6.6.2013


Další setkání v rámci projektu ZIEL 3 se tentokráte uskutečnilo v prostorách budov školy v Nejdku a Karlových Varech - Staré Roli. Naše projektové partnery z německého Berufliches Schulzentrum für Ernährung, Technik und Wirtschaft des Erzgebirgskreises v Annaberg-Buchholz - pana Bechera, zástupce ředitele, paní Eberlein - vyučující odborného výcviku a paní Thielez Podpory hospodářského rozvoje okresu Krušnohoří jsme důkladně seznámili s prostory určenými pro výuku odborného výcviku oboru Stravovací a ubytovací služby a dohodli jsme předběžné termíny a postupy v dalším pokračování projektu.

Znáte-li některý tradiční krušnohorský recept nebo jednoduchý pracovní postup? Prosíme Vás o spolupráci při objevování a hledání kořenů tradiční krušnohorské gastronomie.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen