Dienstag, 24. September 2013

BACKS, RAUCHERMAD, ZUDLSUPP ...? PŘEDNÁŠKA PROF. GOTTHARDA B. SCHICKERA PROJEKT ZIEL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE"

V průběhu úterý 24. září se měli žáci i zájemci o krušnohorskou kuchyni možnost seznámit s původními pokrmy - nejen pomocí receptur vyzkoušených žáky SOŠ a SOU Nejdek a BSZ Annaberg-Bucholz připravených v rámci odborného výcviku žáků 2. a 3. ročníku oborů stravovací a ubytovací služby a kuchař. Vrcholem dne byla přednáška p. Prof. Gotthard Schickera z Annberg-Bucholz, který zmínil původ vybraných tradičních krušnohorských jídel regionálního rázu a předal řadu podnětů k dalšímu pokračování projektu„ERZGEBIRGE/ KRUŠNOHOŘÍ KULINARISCH ERLEBEN - Regionale Küche als Ausdruck einer (wiederentdeckten) gemeinsamen Identität im sächsisch-böhmischen Grenzraum“ i dalším sociálním partnerům školy.


BZS Annaberg-Buchholz ..., Více informací o projektu ..., Projektový blog ..., Fotogalerie ...

Autor článků: Petr Svatoň

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen